Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Մինասեան, Պետրոս
Title: Թատրերգութիւնք: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1845
Notes: ...Հատոր Ա. Ողբերգութիւնք։ Յօրինեալք ի Հ. Պետրոս Վ. Մինասեան:
«Խոսրով Մեծն» և «Սմբատ Առաջին» ողբերգութունները թեև ունեն առանձին էջակալություն, բայց տպագրվել են միաժամանակ, մեկ գրքով և մեկ ընդհանուր տիտղոսաթերթով: Սակայն շատ օրինակներ կազմված են առանձին։
Բովանդակություն. Ազդ՝ էջ 1-40; Խոսրով Մեծն. Ողբերգութիւն Ա.՝ էջ 1-156 (1935-ԱՀ);
Սմբատ Առաջին. Ողբերգութիւն Բ.՝ էջ 1-157 (1936-ԱՀ):
Շարվ. 5,5x11 սմ։
40, 156, 157 էջ։
File size: 108 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia