Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եզովպոս
Title: Առակք Եզովբոսի
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1849
Notes: Բ տիտղթ.՝ Առակք Եզովբոսի ի պէտս մանկանց։ Թարգմանեալ ի Գաղղիական լեզուէ յաւելմամբ ոտանաւոր իմաստից եւ բարոյական խրատուց։ Ի Հ. Մինաս վարդապետէ Բժշկեան ի Մխիթարեան ուխտէն։ Երրորդ տպագրութիւն։
Շարվ. 5,7x11 սմ։
540 էջ։
File size: 76,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 570-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia