Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Երախայրիք սուրբ Սանդուխտ դպրոցի, թարգմանեալ և շարադրեալ յաշակերտաց նորին, ի պատիւ ազգիս Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Ազգասեր Արարատյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ազգասերի Արարատեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի ԿԱԼԿԱԹԱ
Year of Publication: 1850
Notes: Վերջին չհամարակալված էջում «Ծանուցում» վերնագրի տակ բերված է ցանկը 15 հեղինակների և նրանց ինքնուրույն կամ թարգմանական աշխատությունների, որոնք շուտով կավարտվեն կամ ավարտված են և սպասում են հրատարակության։ 7-8 էջերը բացակայում են:
Շարվ. 13x21,5 սմ։
1 չհ., 24 էջ։
File size: 11,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, Լեո-543
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia