Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Թէֆէքքիւրլէր
Publisher (standardized): տպ. «Բրօբականտա պասմահանէսինտէ» (Ուրբանյան)
Publisher (as it is on book): Բրօբականտա պասմահանէսինտէ
Place (standardized): Հռոմ
Place (as it is on book): Հռոմատա
Year of Publication: 1826
Notes: Յիսնակ բարեկենդանը կիւնիւնտէն պէօյիւք բարեկենդան կիւնիւնէտէք թախսիս օլունմուշտուրլար քօլայլըք իչին Քրիստոնեայա ֆարզ օլանը միւլհազա էտէրէք ճանլարընըն սէլամէթինի սահիհլէնտիրմէք միւրատէտէնլէրէ։ Ճիլտի սանի։ Եըլ պաշը կիւնիւնտէն պէօյիւք բարակենդան կիւնիւնէտէք։ Եազըլտը***։
Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 218-ի փոխարեն տպված է 118, 239-ի փոխարեն՝ 139, 444-ի՝ 344, 473-ի՝ 373, 504-ի՝ 404, 543-ի՝ 243, 546-ի՝ 446: 288-ից հետո էջակալությունը խախտված է՝ կրկին սկսվում է 285-րդ էջից, բայց տարբեր բովանդակությամբ, 577, 578-րդ էջերը պատրված են:
Շարվ. 7,1x13,3 սմ։
578 էջ։
File size: 88,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 737-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia