Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւգերեան Մկրտիչ
Title: Բանաստեղծութիւն չորս ետքերնուս վրայ
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Աբբային վանքը՝ սուրբ Ղազար
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենետիկու
Year of Publication: 1810
Notes: ...Գրաբառէն էտև աշխարհաբառ ռամկօրէն գրած՝ ամմէն մարդու պէտք ըլլալուն համար, և դպրատան տղոց՝ բաղդատութեամբ վարժելու ի գրոց լեզու։ Ինչպես տիտղոսաթերթից է երևում՝ այս չափածո ստեղծագործությունը գրվել է նախ՝ գրաբար և ապա թարգմանվել է աշխարհաբար։ Գրաբար և աշխարհաբար բնագրերը մեծ մասամբ կազմված են միասին։ Հանդիպում են նաև առանձին կազմերով։
Շարվ. 7x12 սմ։
136 էջ։
File size: 32,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 260-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia