Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Համառօտ պատմութիւն Հայոց դպրատանց տղոց համար
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): ՍՈՒՐԲ ՂԱԶԱՐՈՒ ՎԱՆՔԸ
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1848
Notes: Հեղինակի անունը գրքում չի բերված: Ըստ մատենագիտական աղբյուրների՝ համազասպ Թերճիմանյանինն է: Այս գիրքը սովորաբար հանդիպում է Հ. Թերճիմանյանի նույն թվին հրատարակված ավելի ընդարձակ Հայոց պատմության հետ, որի տիտղոսաթերթի վրա հիշատակված է նրա անունը:
Շարվ. 5,7x11 սմ։
4 չհ., 116 էջ։
File size: 5,35 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1709-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia