Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Խադդի հիւմայունին օրինակն է
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: [1840]
Notes: Պատժոց գրքի հավելվածն է, որ երևում է սկզբի հետևյալ բառերից. «Մեր արքայական Պատժոց կանոնագրքին այս յաւելուածը նայեցա»: Վերջում մահմեդական տարեթիվն է. «1256 րէպիլ ախըրի 1», որը համապատասխանում է մեր թվագրության 1840 թ. հունիսի 3-ին: Հավանաբար այդ թվականը սույն կանոնագրքի գրության ու հաստատման տարեթիվն է: Հնարավոր է, որ հենց այդ թվականին էլ տպագրված լինի: Տպագրության վայրը չի նշված: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է «Հայ գիրքը 1801-1850 թթ.» մատենագիտությունից:
Շարվ.՝ 9x16 սմ։
5 էջ։
File size: 2,65 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia