Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Կարգ թաղման կարգաւորաց, այսինքն հայրապետաց, եպիսկոպոսաց եւ քահանայից հետեւմամբ օրինակին տպագրելոյ ի սուրբ աթոռն Էջմիածին
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Մարդասիրական ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1836
Notes: Գրքի սկզբում՝ կազմող և հրատարակիչ Տեր Մարգար Տեր-Կարապետյանի ստորագրությամբ «Ազդ»-ում ասվում է, որ այս գիրքը նույն տարում Կալկաթայում տպագրված «Մաշտոցի» շարունակությունն է և գրքից օգտվելը դյուրացնելու համար է, որ տպագրվում է առանձին՝ իբրև երկրորդ հատոր։
Շարվ. 9x7 սմ։
Զ, 261, 1 չհ. էջ։
File size: 21,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 826-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia