Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Կայդանով Հ.
Title: Համառօտ գծագրութիւն Ռուսաց պատմութեան
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարան
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան Ճեմարանի Տեառն Լազարիանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի ՄՈՍԿՈՎ
Year of Publication: 1840
Notes: Ի պէտս Հայազգի մանկանց։ Թարգմանեաց Թովմաս քահ. Աստրախանայ Նազարեանց։ 3-4 էջերում՝ ռուսերեն լեզվով թարգմանչի ընծայականը Կազանի համալսարանի վերակացու և գաղտնի խորհրդական Մուսին-Պուշկինին։
Շարվ. 14,7x23 սմ։
98, 2 չհ. էջ։
File size: 40,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 811-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia