Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Թաշառ (Յիսուսեան կրօնաւոր)
Title: Ճամբորդութիւն
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1815
Notes: ... Որ ըրաւ Թաշառ անունով երևելի Ֆռանսըզ Ճիզվիթմը, Լուիճի Չորեքտասաներորդ Ֆռանսայի թագաւորին հրամանաւը դէպ ի Շիամ՝ որ է մէկ երևելի թագաւորութիմը Արևելեան Հինտիստանին մէջ: Ծաղկաքաղ հաւաքեալ ի զանազան պատմագրաց, աշխատասիրութեամբ աշակերտաց Տեառն Մխիթարայ Մեծի Աբբայի:
Տպակից է` Պատկանեանց Գաբրիէլի «Համառօտ վարդապետութիւն ուղղափառութեան» (1821) գրքին:
Շարվ. 7x12,7 սմ։
87 էջ։
File size: 18,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 666-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia