Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Գուրթուլուշուն եօլու իւզէրինէ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Մալթա կղզի
Place (as it is on book): ՄԱԼԹԱ
Year of Publication: 1829
Notes: Հայատառ թուրքերեն։ Վերնագրից առաջ նշված է «Սայը 15», այսինքն՝ «N 15». իսկ 1-24 էջահամարներին զուգահեռ դրված են նաև զուգահեռ էջահամարներ՝ 219-240։ Նշանակում է, որ նույն աշխատությունը լույս է տեսել առանձին պրակներով, որոնք հերթական էջակալում են ունեցել։
Շարվ. 8x14,5 սմ։
24 էջ։
File size: 7,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 134-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia