Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Պիլլուարտ Կառոլոս Հռենատոս
Title: Բովանդակութիւն բովանդակութեան սրբոյն Թովմայի կամ Համառօտութիւն աստուածաբանութեան: Հտ. 3
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Հարց Մխիթարեանց
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի Վեննա
Year of Publication: 1813
Notes: Թարգմանեալ ի լատին բարբառոյ ի մերս... Աստուածատրոյ վ. Բաբիկեանց Ջուղայեցւոյ։ ...Հտ. Գ: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 216-ի փոխարեն տպագրված է 217, 331-ը՝ 313, 9-ը՝ 7, 12-ը՝ 10, 13-ը՝ 11, 16-ը՝ 14:
Շարվ. 14,2x20,2 սմ։
501 էջ։
File size: 117 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1246-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia