Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Առակներ և պատմություններ նախնական ընթերցանության համար
Publisher (standardized): տպ. Հ. և Դ. Արզանյանցների
Place (standardized): Թիֆլիս
Year of Publication: 1839
Notes: Տիտղոսաթերթը միայն ռուսերեն է: Ադրբեջաներեն լեզվով պատմվածքներից հետո՝ 45-108 Էջերում՝ ադրբեջաներեն-ռուսերեն-հայերեն բառարան։ Հեղինակի լրիվ անունը գրքում չկա։ Ռուսերեն առաջաբանի վերջում (էջ 4 չհ.) գրված են հեղինակի անվան սկզբնատառերը - ծ. Ժ. Նյութերը դասավորված են արաբական ձևով՝ աջից ձախ: БАСНИ И ПОВЬСТИ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНАГО ЧТЕНИЯ. Переведены сь Персидеваго языка отчастя составлены вновь на Татарскомь язык при Тифлисской Гимназии.
Շարվ. 12x18,5 սմ։
6 չհ., 108 էջ։
File size: 36,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 250-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia