Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Տէրտէրեանց Ղուկաս
Title: Խոնարհագոյն ուսողութիւն: Ա տոմար
Publisher (standardized): տպ. «Ի վանս Պաշտպան ս. Աստուածածնի» (Մխիթարյան)
Publisher (as it is on book): Ի Վանս Պ. Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Ի ՎԻԷՆՆԱ
Year of Publication: 1843
Notes: Համարողութիւն և նշանագրովք համարողութիւն (Թվաբանութիւն և հանրահաշիվ): Շապկի վրա` «Նշանագրովք համարողութիւն»: Վերջին չհամարակալված էջերում`«Անուանք նշանագրովք համարողութեան» (մաթեմատիկական տերմինների հայերեն-գերմաներեն-ֆրանսերեն բառարան): Որոշ օրինակների վերջում կցված է «Վիէննա տպած պատմական ու ուսումնական գրքերու ցանկը»: Գրքի 78-81 էջերը բացակայում են:
Շարվ. 7,7x14,7 սմ։
14 չհ., 450 8 չհ. էջ։
File size: 40,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1516-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia