Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Սոմալյան, Սուքիաս
Title: Համառօտ բառարան ի տաճկերէնէ յանգղիական և ի հայ բարբառ: Հտ. Գ
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի ՍՈՒՐԲՆ ՂԱԶԱՐ
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԵՆԵՏԻԿ
Year of Publication: 1843
Notes: Բ. Տիտղթ. A Pocket Dictionary of the Turkish, English and Armenian languages Vol. III.
Այս աշխատության Ա հատորի վերնագիրն է՝ «Համառօտ բառարան յանգղիականէ ի հայ եւ ի տաճիկ», իսկ Բ հատորինը՝ «Համառօտ բառարան ի հայէ յանգղիական և ի տաճիկ»: Հեղինակի անունը գրքում նշված չէ: Ըստ մատենագիտական աղբյուրների Սուքիաս Սոմալյանի աշխատությունն է:
Շարվ. 5,5x11,3 սմ։
2 չհ., 237 էջ։
File size: 9,43 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 880-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia