Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աստուածաշունչ գիրք Հին Կտակարանի: Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կրիֆֆիթի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ
Year of Publication: 1847
Notes: Եբրայական բնագրէն թարգմանուած։ (Մովսեսի Հնգամատյանը՝ Շննդոց. Երկրորդ օրինաց): Թեոդիկը ծանոթագրում է. «Աշխարհաբառ առաջին տպագրութիւնը, չորս հատոր, որ նոյնքան տարի տեսած է, թարգմանուած Փափազեան յայտնի վարժապետին կողմէ՝ հայագէտ Իլիաս Րիկզ ամերիկ. միսիոնարին օգնութեամբ»։
Շարվ. 8x14,2 սմ։
6 չհ., 678, 2 չհ. էջ։
File size: 49,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 214-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia