Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւետումեանց Խաչիկ Թադէոս
Title: Ճառ ի վերայ ազգային յառաջադիմութեան
Publisher (standardized): տպ. Արարատյան ընկերության
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Արարատեան ընկերութեան
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1845
Notes: Տիտղոսաթերթում հեղինակի անունը չի նշված։ Հաջորդ թերթում տպագրված փոքրիկ «Ազդի» տակ դրված են միայն Թ. Խ. Ա, սկզբնատառերը, որ պետք է կարդալ՝ Թադէոս Խաչիկ Աւէտումեան: «Ազդ»-ում ասվում է. «Առաջիկայ ճառս զառաջինն տպեցաւ ի 1844 ամի բազմավիպի Վենետկոյ, զոր ազգասէր վերատեսուչն Արշալուսոյ Արարաւոեան ազգասիրական պարտք համարելով եհեղ յաշխարհիկ բարբառ այնոցիկ կողմանց և հրատարակեաց յիւրում օրագրի, ուստի հեղաւ ի մերս աշխարհաբառ վասն Ազգասէր օրագրի տեղւոյս։ Ի վերջն ճառիս յաւելաւ Յորդորակ իմն։ Ի Կալկաթա, 1845. Թ. Խ. Ա.»։
Տպակից է՝ Ճանապարհ երջանկութեան յԱմբրոսէ Սէրլեայ եւ Երկնային շաւիղ յանանուն հեղինակէ (1850) ; Ռօպէնսօն համառօտ (1850) գրքերին:
Շարվ. 6,5x10,5 սմ։
109 էջ։
File size: 11,6MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia