Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Տայլլիէ, Յովհան
Title: Հայրապետլէրին քիթապլարը տին միւճատէլէլէրինտէ ֆայիտէլէրի իւզէրինէ պիր րիսալէ
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Կուլիէլմոս Կրիֆֆիթին պասմախանէսինտէ պասմա
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Իզմիրտէ
Year of Publication: 1845
Notes: Փարիզ շէհրինտէ ֆրանսըզ բարեկարգեալ Քիլիսէնին փափասլարընտան պիրի օլան Յովհան Տայլլեէնին քիթապընտան իճմալ օլունմուշտուր: Հայատառ թուրքերեն:
Գրքի այս օրինակում բացակա են էջ՝ 292, 293:
ԺԲ, 304 էջ։
File size: 35,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 725-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia