Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Զօհրապեան Յովհաննէս
Title: Գաղափար հայկական Մեսրովպեան գրոց, որ այժմ անուանի գլխագիր
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենէտիկ
Year of Publication: 1816
Notes: Բացայայտեալ ճշգրիտ կանոնաւք համեմատութեանց, և գծագրեալ ի վեշտասան աստիճանս չափոյ մեծութեան։ Առ ի դիւրապատրաստ ուսումն մերասէր գրչաց։ Ի վերատեսչութենէ տեառն Հ. Յովհաննու վարդապետի Զօհրապեան յօրինեալ. փորագրութեամբ ճարտար արուեստագետին Յովհաննու Անտոնի Յուլիանեան (Մեսրոպեան տառք)։ Վայելչագրության ալբոմ։
Շարվ. 34,7x46 սմ։
8 տախտակ։
File size: 4,01 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, Լազ-173
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia