Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Բան առ Հայկազնեայ քրիստոնեայս, Ընկերակցութենէ Ռուսաց Աստուածաշունչ ժողովոյն որ ի Ռուսաստան
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Հովհաննիսյանի
Publisher (as it is on book): Ի Բարձրագոյն Հրամանաւ հաստատեալ ի Տպարանի նորին Յով. Յօվհաննիսեան
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ի Պետրոպօլիս
Year of Publication: 1816
Notes: Թարգմանեալ ի Ռուսաց բարբառոյ ի Յովսէփ ս. Յօհաննիսեանէ։
Շարվ. 9x16 սմ։
15 էջ։
File size: 19,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 366-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia