Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Րէստէն Միքայէլ Տէր-Պետրոսեան
Title: Կրթութիւն բժշկական արուեստի։ Հտ. Ա
Publisher (standardized): տպ. Պողոս Արապյան Ապուչեխցու
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Պօղոսի արապեան ապուչեխցւոյ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ՅՕՐԹԱԳԻՒՂ
Year of Publication: 1833
Notes: Րէստէն պարոն Միքայէլի Տէր Պետրոսեան Կոստանդնուպօլսեցւոյ՝ ի լեզու աշխարհաբառ, և ծախիւք հեղինակին տպագրեալ։ Հատոր առաջին. Ի վերայ ընդհանուր տենդից կամ ջերմանց։
Ա հատորի տպագրությամբ էլ ընդհատվում է Րեստենի բժշկարանի այս հրատարակությունը։ Աշխատությունը ամբողջությամբ՝ 6 հատորներով Կ.Պոլսում տպագրվել է սկսել հինգ տարի հետո: 1838 թ. լույս են տեսել Գ-Դ միասնական հատորները, 1839-ին՝ Ե-Զ հատորները, իսկ 1841-ին՝ Ա-Բ հատորները:
Շարվ. 7x12 սմ։
Ը, 414 էջ։
File size: 26,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1557-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia