Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Աւգերեան Մկրտիչ
Title: Բարի խորհուրդներ ամմէն օրուան համար, մէկ ամսու վրայ շինած
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենէտիկ
Year of Publication: 1809
Notes: ...Յաւելաւ թարգմանութիւն այլազգերէն ի Վ. Պետրոս վարդապետէ Աւգերեան (Հայ. և հայատառ թուրք.)։ Հայատառ թուրքերենն սկսվում է 69 էջից, նոր տիտղոսաթերթով՝ «Էյի ֆիքիրլէր հէր պիր կիւն իչին պիր այտա» վերնագրով։
Շարվ. 5,6x10,5 սմ։
143 էջ։
File size: 27,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 256-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia