Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Րէստէն Միքայէլ Տէր-Պետրոսեան
Title: Բժշկականութիւն։ Հտ. 1
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1822
Notes: Բաժանեալ յերկուս հատորս։ Ինքնաջան աշխատասիրութեամբ Պարոն Միքայէլի Րէստէն Բժշկի Եգիպտական Բդեշխին, և յատուկ ծախիւք հեղինակին տպագրեալ։ Հատոր առաջին: Ի վերայ ազգի ազգի խօթութեանց և նոցին պատճառաց, նշանաց և խնամատարութեանց։ Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 365-ի փոխարեն տպագրված է 265, 366-ի փոխարեն` 266:
Շարվ. 7,4x13,8 սմ։
24, 400 էջ։
File size: 36,4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1544-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia