Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ընտիր հատուածք, քաղեալք ի գրոց նախնի և արդի մատենագրաց Հայոց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան Ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան նորին Ճեմարանի
Place: Մոսկվա
Year of Publication: 1849
Notes: Հանդերձ Բառագրովք ի հայկականէ ի ռուսաց բարբառ։ Ի պէտս աշակերտաց Լազարեանց Ճեմարանի Արևելեան Լեզուաց։
ԾԱՆՈԹ.՝ Գիրքը բաղկացած է երեք մասերից։ Առաջին մասը ընդգրկում է Ողոմպիանոսի և Մխիթար Գոշի առակները, հատվածներ Եզնիկ Կողբացու, Փավստոս Բուզանդի, Զենոբ Գլակի, Ղազար Փարպեցու, Մ. Խորենացու, Մովսես Կաղանկատվացու, Եղիշեի աշխատություններից։
Երկրորդ մասը չափածո գործեր են՝ Լաֆոնտենից, Փեդրայից, Կռիլովից, Խորենացու պատմության մեջ եղած չափածո կտորներից, Դերժավինից, Ուլանդից, Շիլլերից, Հովհան Մանդակունուց, Շնորհալուց, Գյոթեից, Հոմերոսից և այլն։
Երրորդ մասը, ինքնուրույն էջակալությամբ, հայ-ռուսերեն բառարան է։
Կազմողի անունը գրքում չի նշված, բայց բանասիրությանը հայտնի է, որ Մկրտիչ Էմինի աշխատությունն է։
256+149 էջ։ Շարվ. 12x21 սմ։
File size: 12 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library