Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Մասն Նոր Կտակարանի տեսան մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կուլիելմոս Կռիֆիրի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի ԶՄԻՒՌՆԻԱ
Year of Publication: 1841
Notes: Որ կըպարունակէ Մատթէոսի, Մարկոսի, Ղուկասու և Յօհաննու չորս աւետարանները։ Աշխարհաբար։ Ըստ տեղեկությունների այս Ավետարանը գրաբարից աշխարհաբար է թարգմանել Ջեննոբ Էրզրումեցին:
Շարվ. 7,8x14 սմ։
876 էջ։
File size: 22,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 236-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia