Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Մտածական աղօթք քիթապը
Publisher (standardized): տպ. Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Մխիիթարլըլարըն պասմահանէսինտէ
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on book): Պէչտէ
Year of Publication: 1820
Notes: Ջերմեռանդուիտան եափըլմըշ անահտար, քի աչար կիւնահլար իլէ գափանմըշ եիւրէքլէրին գափուսունու: Թէրճիւմէ օլունմուշ էրմէնիճէտէն թիւրքճէյէ էնկիւրլիւ Տիրացու Եղիազարտան։ Պու Տէօրտիւնճիւ տէֆա Պասմա օլանտու:
Մտածական աղոթքների գիրք: Ջերմեռանդութեամբ շինված բանալի մը՝ մեղքերով սրտերը բանալու համար: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ. 8x13 սմ։
ԺԷ, 196 էջ, նկար։
File size: 96,7 MB
Holdings: Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia