Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Փափազեան Իգնատիոս
Title: Հանգանակ հաւատոյ, որ է բացատրութիւն բանից հաւատամքին
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի Վանս սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1807
Notes: Յօրինեալ ռամկական լեզուաւ հայերէն և տաճկերէն՝ յուսումն բարեպաշտ քրիստոնէից: (Հայ. և հայատառ թուրք.)։ Հայերեն և հայատառ թուրքերեն առաջաբանից հետո սկսվում է բնագիրը։ Թուրքերեն բնագրի վերնագիրն է «Գավայիտի տին»։ Մատենագիտական որոշ աղբյուրներում գիրքը կոչվում է նաև այս վերջին անունով։
Շարվ. 6,5x13,5 սմ։
318 էջ։
File size: 95,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1582-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia