Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ինչ է Քրիստոսի հաւատալը
Publisher (standardized): տպ. Գուլիելմոս Գրիֆիտի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Կուլիէլմոս Կռիֆիթի
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Ի ԶՄԻԻՌՆԻԱ
Year of Publication: 1842
Notes: Յորում ճոխաբար աւանդին իմաստք բառիցն՝ Հայերէն և Տաճկերէն բացատրութեամբ և ուրեք Արաբական նշանակութեամբ։ Յաւելեալ և զյատուկ անուանս նշանաւոր թագաւորաց և զերևելի տեղեաց, և ճոխացուցեալ օրինակօք ի բանաստեղծից Պարսից։ Ի Գէորգեայ Դպրէ Տէր Յովհաննէսեան Պալատցոյ։ Աշխատասիրութեամբ և ուղղագրելով և համառօտ քերականութեամբ ի Յակոբայ Տիւզեան։ Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 712-ի փոխարեն տպագրված է 708:
Շարվ. 7,4x13,7 սմ։
8 էջ։
File size: 1,34 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 769-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia