Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Շատիւբրիանտ
Title: Ատալա օրիորդն սիրազոհ
Publisher (standardized): տպ. Մարդասիրական Ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Մարդասիրական Ճեմարանի
Place (standardized): Կալկաթա
Place (as it is on book): Ի Կալկաթա
Year of Publication: 1826
Notes: Որ է սրտառուչ պատմութիւն իմն՝ զարդարեալ գեղեցիկ նկարագրութեամբք բանաստեղծութե։ Յօրինեալ ի մեծանուն Շատիւբրիանտայ Գաղղիացւոյ, և թարգմանաբար վերածեալ ի Հայ բարբառ երկասիրութեամբ Պարոն Յովհաննու Աւդալեանց՝ միոյ յանգամոյ Ասիական Միաբանութեն Բանգալայ։ Տպագրեալ արդեամբք և ծախուք Պարոն Պօղոսի Որդանանեան, ի Տպարանի Մարդասիրական Ճեմարանի։ Ի Հայրապետութեան Տեառն Տեառն Եփրեմայ՝ ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի։
11 չհ., 169 էջ։ Շարվ. 8x13 սմ։
File size: 18 MB
Year and Place of Digitization: 2011, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library