Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Ձայնքաղ շարական
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Էջմիածին
Place (as it is on book): Ի սուրբ Կաթուղիկէն Էջմիածին
Year of Publication: 1833
Notes: Յորում բովանդակին հոգենուագ պաշտօներգութիւնք սուրբ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց։ ...Կարգաւորեալ ըստ պատշաճի իւրաքանչիւր աւուր հանդերձ խորհրդաւոր քաղուածովք ի դիւրութիւն երգեցողաց։ Էջմիածին, 1833[-1835]։ 560-րդ էջահամարը սխալմամբ տպագրվել է 556։ Վերջին չհամարակալված էջերի հիշատակարանում հետևյալ տեղեկությունն է հայտնվում տպարանի մասին. «Յիշեցեք... զվերայհաստատողն տպարանիս պարագայիւքն հանդերձ... Յովհաննէս Կարբեցի զարժանընտիր կաթողիկոսն Ամենայն Հայոց»։
Շարվ. 19x25 սմ։
560, 2 չհ. էջ։
File size: 154 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1821-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia