Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Օրբելի Յովսէփ Տէր-Յովակիմեան
Title: Համառօտութիւն սրբազան պատմութեան՝ հանդերձ համառօտ բառարանիւ ի Հայ լեզուէ ի Ռուս՝ վասն բառից ի սմա պարունակելոց
Publisher (standardized): տպ. Լազարյան ճեմարանի
Publisher (as it is on book): Ի Տպագրատան Հայկական Ճեմարանի Տեարց Լազարեանց
Place (standardized): Մոսկվա
Place (as it is on book): Ի Մոսկով
Year of Publication: 1832
Notes: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 128-ից հետո կրկնվում են 121-128 էջերը, բայց բովանդակությունը շարունակվում է:
Շարվ. 10,2x16,5 սմ։
176, 1 չհ. էջ։
File size: 24,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1751-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia