Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Աշխարհացոյց Մարմառա ծովուն. և նեղուցի սպիտակ ծովուն. և նեղուցի սեաւ ծովուն: Քարտեզ
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Առանց տպագրության վայրի
Year of Publication: 1805
Notes: ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅՑ՝ Աշխարհացոյց Մարմառա ծովուն. և նեղուցի սպիտակ ծովուն. և նեղուցի սեաւ ծովուն: Փորագրեալ յամի տեառն 1805: Անվանացույցը գտնվում է քարտեզի վերևի ձախ մասում զարդանկարի մեջ, ներքևում՝ մղոնաչափ։ Մասշտաբը` նշված չէ։
Չափը՝ 23x46 սմ։
1 քարտեզ:
File size: 301 KB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, Սերեբ-1553
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia