Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Եունկ Էտուարտ
Title: Եունկ ֆէյլէսօֆուն ֆիղանլէրի եախօտ Եունկուն կէճէլէրի
Publisher (standardized): Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Սուրբ Ղազար մանասթըրընտա պասմա
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիք Շէհրինտէ
Year of Publication: 1819
Notes: Ինկլիզ լիսանինտէն ֆրանգսըզ լիսանինէ՝ Լը Թուրնէօր նամ ֆրանչալընըն էյլէտիյի թէրճիւմէտէն, հալա Ըսթամպօլտա Տանիմարգա պաշ թէրճումանը պարօն Յոհաննէս Էրէմեան իշպու լիսանի թիւրքիյէ թէրճիւմէ էյլէմիշ տիր։ Ճիլտի սալիս: = Յունգ փիլիսոփայի գիշերները: Մասն երրրորդ: 18-24 գիշերները, և հավելված՝ «Մահշէր կիւնիւ գասիտէ» վերնագրով։ Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից : (Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն):
Շարվ. 7,5x14,5 սմ։
196 էջ։
File size: 41,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 907-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia