Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Title: Հարթագունդք: Քարտեզ
Publisher (standardized): Մխիթարյան
Publisher (as it is on book): Ի Վ. Պ. Ս. Աստուածածնի
Place (standardized): Վիեննա
Place (as it is on map): Ի Վիէննա
Year of Publication: 1850
Notes: ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅՑ՝ Յարթագունդք: 1. Երկրի - 2. Երկնից, 3. Մեծագոյն մասին ցամաքի եւ ջրոյ, 4. Կոպեռնիկեան կարգ մոլորակաց, 5. Երկրագունդ - 6. Բարձրութիւնք լերանց, 7. Համեմատական պատկեր մեծագոյն գետոց: Անվանացույցը գտնվում է քարտեզի ներքևի աջ մասում զարդանկարի մեջ։ Ծրագր. Հ. Աղեքս. Վ. Պալճեան ի Մխ. Ուխտէ: Մասշտաբը` նշված չէ։
Չափը՝ 47x60,6 սմ։
1 քարտեզ:
File size: 1,32 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia, 3428-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia