Armenian Early Printed Books 1801 - 1850
Author: Յովհաննէս Ոսկեբերան
Title: Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդիանուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս։ Գիրք Ա
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազար
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Սրբոյն Ղազարու
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վենետիկ
Year of Publication: 1826
Notes: Յովհաննու Ոսկեբերանի Կոստանդինուպօլսի եպիսկոպոսապետի յԱւետարանագիրն Մատթէոս գիրք կրկին։ Գիրք Ա-Բ։ (Տիտղթ. առաջ, շապկի վրա՝ «Մատենագրութիւնք նախնեաց. Ոսկեբերան»)։ Տիտղոսաթերթի «Գիրք կրկին» արտահայտությունը նշանակում է երկու գիրք։ Չնայած երկու գրքերն էլ տպագրվել են միևնույն ժամանակ և կազմվել միասին, բայց երբեմն հանդիպում են նաև առանձին կազմերով։
Շարվ. 9,3x17,7 սմ։
16, 400 էջ։
File size: 46,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 1901-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia