close this section of the library Յովհաննէս Մրգուզ
View the document Դաւանութիւն հաւատոյ (1713-1714)
View the document Կրթութիւն հաւատոյ
View the document Համառօտ քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն (1711)