close this section of the library Պաղտասար Դպիր
View the document Այբբենարան (1723)
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1742)
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1777)
View the document Շահաւէտ (1720)
View the document Շահաւէտ (1750)
View the document Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, 159 էջ)
View the document Պու պատմութիւն գիրքի օլտուր քի, Գրիգորիոս Սուրբ Լուսաւորիչին էվէլինտէն ախըրընատաք պատմութիւնունու (առանց թվականի, Ճկ (160) էջ)
View the document Տաղարան փոքրիկ (1768)
View the document Ցանկ Գիրք Նոր Կտակարանին
View the document Քերականութիւն (1760)
View the document Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1771)
View the document Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1791)
View the document Քերականութիւն: Հտ. Ա-Բ (1736-1738)
View the document Օրինակք բարեւագրաց (1752)
View the document Օրինակք բարեւագրաց (1786)