close this section of the library Հանուէ
View the document Պատմագրութիւն վարուցն եւ գործոց Նադըր շահ թագաւորին պարսից