close this section of the library Ղուկաս Վանանդեցի Նուրիջանեան
View the document Բանալի համատարածի աշխարհացուցին
View the document Բնաբանութիւն իմաստասիրական: Հտ. 1-2
View the document Գանձ չափոյ, կշռոյ, թուոց եւ դրամից բոլոր աշխարհի
View the document Էֆիմէրտէ (1748)
View the document Համբոյր սրբութեան
View the document Հայելի Աստուածաշունչ Հին Կտակարանին
View the document Ոսկեայ դուռն դպրատան
View the document Պատկերասէր պատկերատեաց:- Փառք եւ պայծառափայլ փառահեղութիւնն Յիսուսի Քրիստոսի արիաբար բացայայտեալ՝ եւ ջատագովեալ ի Մովսիսէ, եւ ի մարգարէիցն
View the document Տօմար (1698)
View the document Տօմար (1756)
View the document Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1740)
View the document Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1789)