close this section of the library Մեսրոպ Երէց
View the document Պատմութիւն մնացորդաց Հայոց եւ Վրաց
View the document Պատմութիւն վարուց եւ մահ ւան երանելի առն Աստուծոյ Սրբոյն Մեծին Ներսէսի