Armenian Rare Books
Author: Մեսրոպ Երէց
Title: Պատմութիւն վարուց եւ մահ ւան երանելի առն Աստուծոյ Սրբոյն Մեծին Ներսէսի
Publisher: տպ. Աբրահամ Թրակացու
Place: Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1737
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ/ Երջանիկ վարուց՝ և Մահ/ւան Երանելի առն Ա[ստուծո]յ՝ Սրբոյն Մեծին ՆերսԷսի/ Եւ որ ինչ Մարգարէական/ Հոգւով ասաց նախ/ քան զլինիլն:/ Եւ վասն Արիական Գոր/ծոցն Քաջին Մուշեղայ/ Մամիկոնոյ։ Եւ անպարտ/ Մահուան նորին զրպարտա/նօք նենգողաց։/ և այլ ինչ։/ Տպեցեալ ի/թվին ռճձզ/
մխը (248) զարդափակ էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 12.2x7.4 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ, դարձերեսին 1 փորագիր պատկեր։ 1 գլխազարդ, գրքի սկզբում և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
File size: 13 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/622
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library