Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Տօմար կարճառօտ
Translated Title: Abridged Calendar
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1755
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՏՕՄԱՐ ԿԱՐՃԱՌՕՏ/ Այսինքն,/ Համառօտութի[ւն] հնոյ Տօմարին Հռօ­/մայեցւոց, որով հասարակա­/բար վարի ազգս Հայոց։/ Շարակարգեալ դիւրին ոճիւ ի յօգուտ պարզամտաց։/ Ի Մխիթարայ վարդապետէ/ սեբաստացւոյ Աբբայ/ Հայր կոչեցելոյ։/ Յամի Տ[եառ]ն 1755։ /Տպագրեալ ‘ի Վէնէտիկ։/ Ի տպարանի Անտոնի Պօռթօլի./ Հրամանաւ մեծաւորաց։/ ԾԱՆՈԹ.՝ Մխիթար Սեբաստացու «Տօմար կարճառոտը» առաջին անգամ տպագրվել է 1733­ին և այնուհետև մի քանի անգամ վերահրատարակվել: Այն կից է Սաղմոսների Վենետիկյան մի շարք հրատարակությունների։
Տպակից է՝ Սաղմոսարան (1755) գրքին:
Շարվ. չափը՝ 11,5x6 սմ։
40 էջ։
File size: 2,11 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2412-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia