Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Տօմար
Translated Title: Calendar
Publisher (standardized): տպ. Ջիովաննի Պիացոյի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Յովհաննու Փիացեան
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1786
Notes: ՏՕՄԱՐ/ԿԱՐՃԱՌՕՏ/ Այսինքն./ Համառօտու[թ]ի[ւն] հնոյ Տօմարին Հռօ/մայեցւոց, որով հասարակաբար/ վարի ազգս Հայոց։/ Շարակարգեցեալ դիւրին ոճիւ ի յօգուտ/պարզամտաց։/ Ի Մխիթարայ Վարդապետէ սեբաս­/տացւոյ Աբբայ հայր կոչեցելոյ։/ Տպագրեալ յամի տ[եառ]ն 1786։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ:/ Ի տպարանի Յովհաննու Փիացեան։/ Հրամանաւ մեծաւորաց։
Շարվ. 14,4x8,6 սմ։
32 էջ։
File size: 4,44 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1505-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia