Armenian Rare Books
Title: Աւետարան
Publisher: տպ. Բարսեղ և Հակոբ Սեբաստացիների
Place : Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1740
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՍՈՒՐԲ/ ԱՒԵՏԱՐԱՆ/ Տ[ԵԱՌ]Ն ՄԵՐՈՅ/ և փրկչին յ[իսու]սի ք[րիստո]սի/ Որ ըստ չորից/ աւետարանչացն/ սրբոց, /Մատթէոսի./ Մարկոսի/ Ղուկասու. և/ Յօհաննու։/
32 (390) երկսյուն, զարդափակ էջ, սկզբի 11 էջերը սյունափակ են։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 16x11,2 սմ։ Տիտղթ. կարմիր և սև տառերով խորանի մեջ։ Էջախորագրերով։ 4 փորագիր պատկեր։ 4 գլխազարդ ավետարանների սկզբին, վերջազարդեր, լուսանցազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (378-379) լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
File size: 28.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/702
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library