Armenian Rare Books
Title: Համատարած Աշխարհացոյց, մեծ: (Կիսագնդեր)
Translated Title: Large World Map (the two hemispheres)
Publisher (standardized): տպ. Թովմաս Վանանդեցու
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on map): AMSTELODAMI
Year of Publication: 1695
Notes: ԱՆՎԱՆԱՑՈՒՅՑ՝ Նորոգ Քանդակ Գեղեցկ [ա]վէպ Հանրանշան/ Փոխաբերեաց Թոմա յետնորդ Ոստ Վանանդեան:/ Պատուագիր Աշխարհացուցիս./ Փորագրութիւ[ւն] յոյժ ցանկալի,/ Ի ձեռն Եղբարց Հարազատի./ Ադրիանու ըսկօնբէկի,/ Եւ Պետրոսի Քաջավարժի./ ընդ Ղուկասիւ Հըմտագունի,/ Երկամբք բազմօք յայտածօղի./ Եղբօր որդի իմ Անդրանկի./ Պահեսցէ էն յիւրում ծոցի:/ ՅԱմստէրդամ./ 1695./ Hadrianus et Petrus:/ Damianus Schoonebeek/ Fratres, Facieabant/ AMSTELODAMI/ MDCXV./
Աշխարհը պատկերված է 6 կիսագնդերով։ Կիսագնդերի միջև, վերևում, գծված է արեգակնային համակարգությունը՝ ըստ Պտղոմեոսի։ Կիսագնդերի միջև, ներքևում, տրված է քարտեզի անվանացույցը: Աշխարհացույցի չորս անկյունների ազատ տարածություններում տրված են տարվա չորս եղանակներին համապատասխանող դիցաբանական պատկերներ, փակցված է կտավի վրա։ Մասշտաբը` նշված չէ։
Չափը՝ 110x150 սմ։
1 քարտեզ: գունավոր
«Համատարած աշխարհացոյցի» մեկ այլ տպագրության մասին, տե՛ս Բազմավէպ հանդեսի 1980թ․ թիվ 1-4, Հայր Սահակ Ճեմճեմեանի «ԺԷ-ԺԸ դարու հայկական քարտէսներու արձագանքը Ս․ Ղազարու դիւանէն ներս» հոդվածը։ էջ 76-123
File size: 484 KB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia