Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Մրգուզ
Title: Համառօտ քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն
Translated Title: Brief Grammar and Logic
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): ՅԱՄՍՏՐԴԱՄ
Year of Publication: 1711
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀԱՄԱՌՕՏ/ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ/ ԵՒ/ ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ:/ որ է/ Քերթութի[ւն] բառի, և կր/թութի[ւն] բանի։/ Արարեալ երկասիրութեամբ Յօհան/ նիսի վարդապետի Ջուղայեցւոյ։/ ՅԱթոռակալութե[ան]ն Էջմիածնայ/ Տեառն Աղէքսանդրի ամենից Հայ/ոց Կաթուղիկոսի։/ Տպագրեցեալ/ ՅԱմի Փրկչին 1711. և Հայոց 1160:/ ՅԱՄՍՏՐԴԱՄ։/
ԾԱՆՈԹ.՝ Նկարագրությունը կատարված է գրքի լուսապատճենի հիման վրա: Լուսանկարների և բովանդակության մեջ հրատարակչի և տպարանի մասին հիշատակություն չկա։
Շարվ. չափը՝ 12x8 սմ։
78 էջ։
File size: 7,25 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia (Գրքի այս օրինակը լուսապատճեն է)
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia, 32-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia