Armenian Rare Books
Title: Այբբենարան եւ քրիստոնէական
Translated Title: Primer in Reading and Christian Faith
Publisher (standardized): տպ. Ս. էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Publisher (as it is on book): Տպարանում սրբոյ Էջմիածնի և սրբոյն Սարգսի զօրավարի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամսդէրտամ
Year of Publication: 1666
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՀԱՆԴԵՐՁ /ԱՍՏՈՒԾՈՎ։/ Գիրք այբուբենից՝ յաղագս նորեկ /տղայոց՝ և մանկանց անկրթից. նաև ա/րանց դեռևս ոչ ուսելոց, որոց լիցի /օժանդակ հասանիլ ի կատարումն./ կրթութե[ան], և ի վարժումն/ ճահապէս ընթերցո/ղութեան։/ Յօրինեալ ներ տպարանում սրբոյ Էջմիածնի,/ և սրբոյն Սարգսի զօրավարի. Յամս/դէրտամ քաղաքի։/ Ի ներ թուում փրկչին, 1666./ Իսկ Հայոց, ՌՃԺԵ./ յունվարի Գ։/: Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ։ 2 փորագիր պատկեր 2 և 33 էջերում: Բնագիրը բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր:
Տպագրությունը՝ Ոսկան Երևանցու: Թվայնացված օրինակում բացակա են 50, 51 էջերը:
Շարվ. չափը՝ 11,5x10 սմ։
64 էջ։
File size: 71,8 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library