Armenian Rare Books
Title: Գիրք աղօթից
Translated Title: Prayer Book
Publisher (standardized): տպ. Ս. էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Publisher (as it is on book): Տպագրեալ ներ գործարանում Սրբոյ Էջմիածնի և սրբոյն Սարգսի զօրավարի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամստէլօդամի
Year of Publication: 1667
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ /ԱՂՕԹԻՑ:/ Մտածութիւնք Մաղթո/ղականք. / Ի չարչարանս Տ[եառ]ն Յ[իսուս]ի և ի տիրա/մայրն Մարիամ./ Տպագրեալ ներ գործարանում սրբոյ Էջ/միածնի. և սրբոյն Սարգսի /զօրավարի։/ Յամստէլօդամի։ / Ի թուի փրկչին, 1667. ին. յԱմ/սեանն մայիսի. 11. իսկ հայոց./ ոճժզ. ին։ Մեհեկի. իթ։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ: 1 փորագիր պատկեր, 1 վերջազարդ և 1 զարդագիր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։ Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարվել է «Հայ գիրքը 1512-1800 թթ.» մատենագիտությունից:
Տպագրութիւնը՝ Ոսկան Երևանցու:
Շարվ. չափը՝ 10,5x6,3 սմ։
66 էջ։
File size: 68,6 MB
Holdings: Turkey, Istanbul, Atatürk Library
Year and Place of Digitization: 2017, Atatürk Library
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Atatürk Library