close this section of the library Մարսել
View the document Ակն հոգեկան
View the document Այբբենարան (1675)
View the document Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք:- Համառօտ վիպասանութիւն (1683)
View the document Արհեստ համարողութեան (1675)
View the document Գիրգ վայելուչ եւ հարկաւոր հանուրց
View the document Գիրք մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1708)
View the document Գործիք չարչարանաց փրկչին
View the document Գրգուկ կարեւոր հանապազորդեան
View the document Ժամագիրք (1673)
View the document Ժամագիրք հռոմեական
View the document Համառօտութիւն ճարտասանականի արհեստի
View the document Նուագարան Երանուհւոյ կուսին Մարիամու (1676)
View the document Պարզատօմար (1673)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1683-1684)
View the document Սաղմոսարան (1673-1674)
View the document Սաղմոսարան (1677)
View the document Տօմար (1708-1709)