close this section of the library Տրիեստ
View the document Ազիզ թարիհլէր վէ հըրըսթիյան տինինին պաշ պատտէլէրի: Հայատառ թուրքերեն
View the document Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1788)
View the document Այբբենարան (1797, 103 էջ)
View the document Այբբենարան (1797, 55 էջ)
View the document Այբբենարան (առանց թվականի)
View the document Առակք
View the document Բովանդակութիւն սրբոյն Թովմայի: Հտ. 1
View the document Բովանդակութիւն սրբոյն Թովմայի։ Հտ. 3
View the document Գործ համարողական արհեստին
View the document Էյի էօլիւմէ հազըր օլմաքըլըղըն օէշկուլ օլմասը իչին
View the document Թուղթք Զչինաց
View the document Ժամագիրք (1784)
View the document Խրատք բարւոք քաղաքավարութեան
View the document Համառօտութիւն վարդապետութեան հաւատոյ եւ բարոյական աստուածաբանութեան
View the document Հայնակ եւ նեմեցնակ
View the document Ձեռնադրութեան գիրք (1787)
View the document Ճէհէննէմ Իւզէրինէ Իւչ Քարոզլար։ Հայատառ թուրքերեն
View the document Ճիհէննէմ աչըլմըշ: Հայատառ թուրքերեն
View the document Մաշտոց (1790)
View the document Մտածական աղօթք քիթապը։ Էնկիւրլիի տիրացու Եղիազարըն Թէրճիւմէսի
View the document Մտածական աղօթք քիթապը: Հայատառ թուրքերեն
View the document Յորդորակ առ պաշտօնասիրութիւն սրբոյ աստուածածնի
View the document Նախապատրաստութիւն սրբոյ պատարագի
View the document Նոր այբբենարան (1786)
View the document Պատմութիւն Ճէնկիզ Խանի
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1787)
View the document Սաղմոսարան (1787, Տրիեստ)
View the document Սուրբ Խաչ Եօլուն Զիարէթի
View the document Սպասաւորութիւն սրբոյ պատարագի
View the document Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 1 (1784)
View the document Վիպասանութիւն Ամերիկոյ: Հտ. 2 (1786)
View the document Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1787)
View the document Տնօրէնութիւն մարդկային կենաց
View the document Քէօմիւրճեանց տէր Կոմիտաս քահանայնըն վարքը, վէ նահատակութիու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1788)
View the document Քրիստոնէանըն Քլաուզու: Հտ. Ա-Բ